FORTROLIGHEDS- & PRIVATLIVSPOLITIK

 

Tak for dit besøg på vores hjemmeside. Det er et væsentligt anliggende for Pierre Fabre Dermo-Cosmetique Nordic A/S at varetage beskyttelsen og sikkerheden af kundernes og brugernes personoplysninger.

Nærværende fortrolighedspolitik forklarer hvilke data, vi indsamler, når du besøger og bruger www.a-derma.dk og hvordan de bliver behandlet.

INDHOLD I DENNE PRIVATLIVSPOLITIK

 

HVEM ER VI?

HVAD ER PERSONOPLYSNINGER?

HVILKE PERSONOPLYSNINGER INDSAMLER VI FRA DIG?

FORMÅL MED BEHANDLINGEN AF DINE PERSONOPLYSNINGER

KOMMUNIKATION OG OVERFØRSEL AF PERSONOPLYSNINGER

OPBEVARING AF DINE PERSONOPLYSNINGER

EKSTERNE LINKS

DINE RETTIGHEDER

COOKIES

OPDATERING AF FORTROLIGHEDS-& PRIVATLIVSPOLITIK

KONTAKT

 

HVEM ER VI?

www.a-derma.dk administreres af Pierre Fabre Dermo-Cosmetique Nordic A/S (herefter ”Pierre Fabre” eller ”vi”). Vi er derfor ansvarlige for behandlingen af de personoplysninger, der kan blive indsamlet på hjemmesiden med henblik på de formål, som er beskrevet nedenfor.

Vi opfordrer dig til at læse denne fortrolighedspolitik omhyggeligt for at kende betingelserne for behandling af dine personoplysninger, når du besøger vores hjemmeside. Bemærk venligst, at denne kan blive opdateret på et vilkårligt tidspunkt af Pierre Fabre. Den seneste dato for opdateringen vil blive vist på denne side. Vi opfordrer dig derfor til at vende tilbage jævnligt.

 

HVAD ER PERSONOPLYSNINGER?

”Personoplysninger ” defineres som enhver information eller dele af information, der kan  identificere personer direkte eller inddirekte.

Personoplysninger omfatter f.eks. navn, e-mail- og postadresse, telefonnummer, brugernavne, profilbilleder, personlige præferencer, indkøbsvaner samt brugergenereret indhold og oplysninger om en persons karakteristika.

Personoplysninger omfatter også unikke identifikatorer, som en computers IP-adresse, en mobil enheds MAC-adresse eller cookies.

 

HVILKE PERSONOPLYSNINGER INDSAMLER VI FRA DIG?

I forhold til de tjenester, som du anvender på hjemmesiden, dine præferencer og konfigurationen af din terminal (specielt i forbindelse med cookies og andre trackers), omfatter de indsamlede og behandlede personoplysninger (herefter ”personoplysninger”) af Pierre Fabre blandt andet:

• Når du bruger vores hjemmeside, kan du blive opfordret til at angive dine Personoplysninger frivilligt, herunder dit fornavn, efternavn, fysiske adresse, e-mailadresse, telefonnummer, præferencer  samt dine interesser, såvel som alle de nødvendige data for at besvare enhver forespørgsel eller klage fra dig.

• Når du besøger vores hjemmeside, indsamler vores server automatisk forskellige oplysninger, som genereres af din browser eller enhed, herunder: domænenavn; IP-adresse; dato, tidspunkt for og varighed af dine besøg; browsertype, operativsystem og besøgte sider.

[Vi bruger ikke disse automatisk indsamlede data til at forsøge at identificere dig, og vi opretter ingen forbindelse med de detaljerede personoplysninger ovenfor, som du selv angiver.]

• Vi kan også indhente personoplysninger, som vedkommer dig fra tredjeparter, eksempelvis samarbejdspartnere eller andre enheder i Pierre Fabre koncernen.

FORMÅL MED BEHANDLINGEN AF DINE PERSONOPLYSNINGER?

Nedenfor er anført en oversigt over de forskellige behandlingsformål, som vores afdelinger har med dine personoplysninger, samt årsagerne til hvorfor disse er nødvendige.

 

 • Vise dig det indhold og levere de tjenester, du anmoder om.

 • Besvare dine spørgsmål fremsendt med e-mail eller en kontaktformular.

 • Tilbyde dig relevant indhold og specialiseret rådgivning baseret på dine præferencer, ved at lade dig oprette en gæsteprofil.

 • Give dig en bedre service – eksempelvis ved at vise dig det nærmeste salgssted.

 • Pleje og optimere kundeforholdet, ved at forbedre hjemmesiden og dens tjenester løbende.

 • Såfremt du ikke modsætter dig det, som anført i afsnittet nedenfor ”Dine rettigheder” og ”Cookies”, at få en bedre forståelse af dine præferencer ved at analysere din adfærd på hjemmesiden og foreslå dig produkter eller tjenester, som svarer bedre til dine interesser.

 • Vise dig markedsføringsindhold, på eksterne websteder, baseret på din adfærd og præferencer på nærværende hjemmeside.

 • Udføre statistiske analyser af hjemmesiden, for løbende at kunne optimere indholdet ift. brugernes adfærd og præferencer.

 • Underrette de kompetente myndigheder om ethvert problem i forbindelse med anvendelsen af vores produkter.

 

Årsager til nødvendigheden af at behandle dine personoplysninger

 • I henhold til Pierre Fabres legitime interesse i at betjene sine kunder og prospekter og hvis behandlingen er nødvendig inden for rammerne af vores løbende aktiviteter.

 • Tilbyde vores kunder / prospekter en bedre service i henhold til Pierre Fabres legitime interesse.

 • Leve bedre op til vores kunders/prospekters behov i henhold til Pierre Fabres legitime interesse.

 

Dit udtrykkelige samtykke

 • I henhold til Pierre Fabres legitime interesse, hvis behandlingen er nødvendig for forvaltningen af vores løbende aktiviteter

 • I henhold til vores lovbestemte forpligtelser

 

Personoplysninger, som er uundværlige for at gennemføre de ovennævnte målsætninger, er vist med en stjerne på de forskellige sider på hjemmesiden, hvor de indsamles. Hvis du vælger ikke at udfylde disse obligatoriske felter, vil vi ikke kunne behandle dine forespørgsler og/eller levere den service eller tjeneste, som du anmoder om. De andre personoplysninger er valgfrie og giver os kun mulighed for et mere indgående kendskab til dig, og derigennem skabe en mere relevant kommunikation, service og en bedre brugeroplevelse, ift. dine præferencer.

Nedenfor er anført yderligere oplysninger om målsætninger og det juridiske grundlag i tilfælde af specifikke behandlinger.

 

KOMMUNIKATION OG OVERFØRSEL AF PERSONOPLYSNINGER

Vi er en del af den Internationale organisation, Pierre Fabre Group, og vi kan til tider være foranlediget til at kommunikere dine personlysninger inden for Pierre Fabre organisationen i forbindelse med målsætningerne anført ovenfor.

Vi kan også bemyndige tredjeparts tjenesteydere (som handler i overensstemmelse med vores anvisninger) til at styre og forvalte vores aktiviteter eller til at forvalte og forbedre vores hjemmeside, med henblik på at hjælpe os med at give dig oplysninger, services eller tjenester. I sådanne tilfælde kan disse tredjeparter have behov for at få adgang til dine personoplysninger.

Eksempler på tjenester, som kan overdrages til tredjepart, og som kræver behandling af personoplysninger:

 • Tredjeparter der hjælper med at levere digitale tjenester, såsom Social Listening, lokalisering af apoteker, loyalitetsprogrammer, Identity Management, bedcømmelser og anmeldelser, CRM, Website Performance, søgemaskineoptimering samt værtøjer til brugergenereret indhold.

 • Reklame-, medie-, eller marketingbureauer der hjælper med at levere annoncer, markedsføring og kampagner samt evaluere effekten heraf.

 • Værktøjer der samler arbejdsopgaverne inden for digital markedsføring, herunder sociale medier, og tillader os at kommunikere med dig.

 • Tredjeparter der er nødvendige for at levere et produkt til dig, eksempelvis post/ forsendelsestjenester.

 • Tredjeparter der hjælper os med IT-tjenester, eksempelvis hosting-tjenester samt vedligeholdelse og support af vores databaser, software og applikationer.

Hvis dine personoplysninger overføres udenfor EØS (det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde) til andre selskaber i Pierre Fabre Group, eller til tredjeparts tjenesteydere, vil vi træffe foranstaltninger for at sikre, at dine personoplysninger har det samme beskyttelsesniveau, som hvis de var blevet i EØS, herunder også ved at indgå dataoverførselsaftaler, som er baseret på oprindelige, opdaterede eller reviderede Standard Kontraktmæssige Klausuler godkendt af Europa-Kommissionen, eller ved at gøre brug af certificeringsprogrammer såsom EU-US Privacy Shield for overførsler til USA, eller andre overførselsmekanismer som f.eks. i påkommende tilfælde beslutninger om egnethed, Bindende Virksomhedsregler eller godkendte aftaler af EU’s Databeskyttelsesmyndigheder.

[Vedrørende overførsler til andre enheder i Pierre Fabre Group udenfor EØS, har vi iværksat en intragruppe aftale om dataoverførsel baseret på oprindelige, opdaterede eller reviderede Standard Kontraktmæssige Klausuler godkendt af Europa-Kommissionen, som beskytter Personoplysninger, der overføres mellem forskellige enheder i Pierre Fabre Group.]

Du har ret til at indhente oplysninger om den overførselsmekanisme, der bruges til at overføre dine personoplysninger udenfor EØS og det land, som de overføres til, ved at kontakte dpofr@pierre-fabre.com

Vi kan også kommunikere dine personoplysninger til tredjeparter inden for rammerne af et faktisk eller muligt salg af vort selskab eller ethvert aktiv, der tilhører os eller som tilhører datterselskaber, da de personoplysninger, som vi er i besiddelse af om vores brugere, kan høre ind under de afståede aktiver.

Vi besvarer ligeledes anmodninger om oplysninger, hvis loven forpligter os til det, eller hvis en sådan meddelelse er nødvendig for at beskytte vores rettigheder og/eller handle i medfør af en retssag, en retslig afgørelse, en anmodning fra en tilsynsmyndighed eller enhver anden retssag, som er anlagt mod os.

 

Digital Prospektering

Når loven autoriserer os til det, og under forbehold af dit samtykke heri hvor det er påkrævet, kan vi kommunikere med dig via digitale kanaler, for at præsentere dig for vores produkter og tjenester. Hvis du ønsker at framelde dig og ikke mere modtage vores kommunikationer, bedes du afmelde dig den specifikke tjeneste, hvori det altid vil fremgå tydeligt, hvordan du trækker dit samtykke tilbage, og stopper med at modtage markedsføringshenvendelser.

Vi udbyder eller sælger ikke dine personoplysninger.

 

OPBEVARING AF DINE PERSONOPLYSNINGER

Vi bevarer som regel kun dine personoplysninger i det nødvendige tidsrum for at gennemføre de målsætninger, som er de blevet indsamlet til.

Vi bevarer kun dine personoplysninger i det tidsrum, der er strengt nødvendigt for at forvalte forbindelsen med dig (f.eks. når du opretter en profil, eller indsender en henerel henvendelse eller reklamation)

Vi bevarer dog dine personoplysninger til prospektering i tre år efter den seneste interaktion med dig, hvis du ikke er kunde, og så længe vi forbliver i kontakt med dig via vores promoverende aktiviteter, hvis du er kunde, med mindre du modsætter dig det, når du modtager vores prospekterende meddelelser.

De indsamlede IP-adresser med henblik på sikkerhed bevares ikke i over 10 dage.

Endelig vil de indsamlede tilslutningslog blive bevaret, på betingelse af, at du giver samtykke hertil, ved hjælp af cookies og andre anvendte trackers på vores hjemmeside i en varighed, som ikke kan overskride tretten (13) måneder, i overensstemmelse med gældende lovgivninger og forskrifter. For yderligere oplysninger, se afsnittet ”Cookies” nedenfor.

Det er muligt, at vi skal opbevare dine personoplysninger i form af et arkiv ud over den anførte varighed ovenfor, med henblik på at overholde de lovbestemte forpligtelser, der er pålagt os, eller hvis det er nødvendigt i forhold til gældende forældelsesfrist for at gøre en af vores rettigheder gældende (alle nødvendige oplysninger i forbindelse med transaktioner bevares f.eks. i aftalens varighed og derefter i 5 år).

Når dine personoplysninger ikke mere er nødvendige med henblik på arkivering, for at opfylde vores lovbestemte forpligtelser eller i forbindelse med forældelse, vil vi sørge for at destruere eller anonymisere dem fuldstændigt.

 

EKSTERNE LINKS

Hjemmesiden kan indeholde links til tredjeparts websteder. Da Pierre Fabre ikke har nogen kontrol over disse tredjeparter, kan vi ikke drages til ansvar for deres praksis vedrørende databeskyttelse, og vi opfordrer dig derfor til at gennemlæse disse tredjeparts websteders databeskyttelsespolitik. Nærværende politik gælder udelukkende for personoplysninger indsamlet på vores hjemmesider, eller indenfor rammerne af vores aktiviteter.

 

DINE RETTIGHEDER

I overensstemmelse med gældende lovgivning har du følgende rettigheder vedrørende dine personoplysninger:

• Du har ret til at få udleveret en kopi af dine personoplysninger samt oplysninger om retningslinjerne for behandlingen af personoplysninger og deres juridiske grundlag;

• Du har ret til at rette ukorrekte personoplysninger (herunder ret til at fuldstændiggøre ufuldstændige personoplysninger);

• Du har ret til at slette dine personoplysninger (i visse tilfælde kan denne rettighed ikke udøves, før disse personoplysninger ikke mere er nødvendige til at gennemføre de målsætninger, som de er blevet indsamlet eller behandlet til);

• Du har ret til at begrænse behandlingen af dine personoplysninger:

 • når personoplysningernes nøjagtighed bestrides;

 • når behandlingen er ulovlig, men du modsætter dig sletningen af dine personoplysninger;

 • når vi ikke mere har brug for dine personoplysninger, men de stadig er nødvendige for konstateringen, udøvelsen eller forsvaret af en rettighed ved en domstol;

• Du har ret til at anmode om portabilitet af dine personoplysninger i et format, der kan læses af en maskine til en tredjepart (eller til dig), hvis vores behandling er baseret på dit samtykke eller på gennemførelsen af en aftale, der var blevet indgået med dig;

• Du har ret til at give generelle eller specifikke anvisninger om retningslinjerne for behandling og anvendelse af dine personoplysninger efter dit dødsfald;

• Du har ret til at trække dit samtykke i behandlingen af dine personoplysninger tilbage (hvis denne behandling er betinget af dit samtykke) uden at det har nogen indflydelse på lovligheden af behandlingen baseret på dit samtykke, som blev udført før tilbagetrækningen af dit samtykke;

• Du har ret til at modsætte dig behandlingen med henblik på prospektering; og

• Du har ret til at indhente eller se en kopi af de forholdsregler, der tages for at overføre dine personoplysninger til et tredjeland eller en international organisation.

 

Ud over de ovennævnte rettigheder har du ret til at modsætte dig enhver behandling af dine personoplysninger, som er berettiget af Pierre Fabres legitime interesse, herunder profilering (i modsætning til en berettigelse med dit samtykke, eller for at gennemføre en kontrakt med dig). Du har ligeledes ret til at modsætte dig enhver behandling af dine personoplysninger med henblik på prospektering, herunder profilering.

Du har endvidere ret til at indgive en klage til din nationale tilsynsmyndighed for databeskyttelse, f.eks. Datatilsynet i Danmark, ICO i England, CNIL i Frankrig eller AEPD Spanien.

For at udøve disse rettigheder, kontakt os venligst på adressen anført nedenfor, under rubrikken ""Kontakt os"". Bemærk venligst, at vi kan bede dig om at udvise legitimation, og vi forbeholder os ret til at fakturere udgifter, hvis loven tillader det, f.eks. hvis din anmodning tydeligvis er ubegrundet eller overdreven. Vi bestræber os på at besvare din anmodning inden for gældende tidsfrister.

 

COOKIES

Hvad er cookies?

En cookie er en lille fil, der kan placeres på din enheds harddisk eller på en hjemmesides server. Vi anvender cookies for at indhente visse automatisk indsamlede oplysninger, som beskrevet ovenfor. Du er ikke forpligtet til at acceptere en cookie og du kan vælge hvilken cookie, du accepterer, ved at ændre din browsers parametre, således at den ikke accepterer cookies.

 

Hvilke typer cookies anvender vi?

Vi bruger flere typer af cookies til forskellige formål på vores hjemmeside:

Disse cookies er kategoriseret med betegnelserne;

 • Strengt nødvendige cookies

 • Performance cookies

 • Marketing cookies

 • Funktionelle cookies

Visse cookies kan ydes af tredjeparter for at tilbyde ekstra funktioner på vores hjemmeside og er anført nedenfor.

• Strengt nødvendige cookies: Er cookies, som er væsentlige for at udføre den handling, som du anmoder om, eksempelvis at forbinde dig med din konto. Hvis du afviser disse cookies ved at ændre din browsers parametre, kan vi ikke garantere at alle funktionerne fungerer upåklageligt på vores hjemmeside under dit besøg.

• Performance cookies: Er cookies, der bruges til at forbedre vores hjemmeside, eksempelvis til analyser, der giver os indsigt i adfærden på sitet, og hvor der er behov for forbedreinger. Disse oplysninger indsamles i en anonym form og omfatter antal besøgende, hvor de kommer fra og hvilke sider, de har besøgt.

• Marketing cookies: Disse cookies bruges til at sprede reklamer, som er relevante for en identificeret maskine eller anden enhed (og ikke en person, som er betegnet ved navn eller på anden måde identificerbar). Disse cookies svarer til interesser, som er forbundet med denne maskines eller enheds aktivitet på hjemmesiden (f.eks. klik reklamebannere, besøgte undersider, udførte søgninger med nøgleord). Disse cookies bruges også til at begrænse antallet af gange, hvor en bruger ser en reklame og til at måle effektiviteten af en reklamekampagne. De kan også gemme informationer om, at hjemmesiden er blevet besøgt med en enhed og kommunikere disse oplysninger til marketingfirmaer. Marketing cookies på vores Hjemmeside forvaltes af tredjeparter med vores tilladelse hertil. Marketing cookies giver mulighed for at identificere den reklamekilde, der har omdirigeret en bruger til vores Hjemmeside, således at vi kan afgøre, om det er interessant for os at investere i denne reklamekilde.

• Funktionelle cookies: Disse cookies forbedrer hjemmesidens ydeevne og funktionsdygtighed, ofte efter en præcis handling udført af brugeren. Vi kan f.eks. brugertilpasse det indhold, som vi tilbyder dig eller gemme dine præferencer.

• Tredjeparts plugin cookies til deling på sociale medier i forbindelse med sociale plugins: Integreringen af sociale plugins giver leverandører mulighed for at lagre deres cookies. Disse cookies giver vores brugere mulighed for at dele oplysninger med det pågældende sociale netværk, men de giver også netværkets operatør mulighed for at identificere brugeren og lagre oplysninger vedrørende denne brugers anvendelse af hjemmesiden i brugerens profil.

 

Vejledning i at forvalte eller slette cookies

Du kan i alle almindelige browsere vælge at frakoble cookies helt. Bemærk at det kan betyde at websteder ikke længere fungerer korrekt. Læs mere om dine muligheder hos din valgte browserleverandør:

 

OPDATERING AF FORTROLIGHEDS- & PRIVATLIVSPOLITIK

Vi kan ændre nærværende Fortroligheds- & privatlivspolitik på et vilkårligt tidspunkt for at tage hensyn til ændringer af lovgivningen og/eller fremgangsmåder i forbindelse med beskyttelse af personoplysninger.

 

Sidste ændring: 26. november 2020

 

KONTAKT

Hvis du har spørgsmål vedrørende nærværende Fortroligheds- & Privatlivspolitik, eller hvis du ønsker at udøve en af dine rettigheder, kontakt venligst vores databeskyttelsesrådgiver på følgende adresse:

dpodk@pierre-fabre.com

 

 

 

Pierre Fabre Dermo-Cosmetique Nordic A/S

Vandtårnsvej 62A, 2E

2860 Søborg

Telefon: +45 88939700

Info.dk@pierre-fabre.com